Kulttuurivalmennus

Tärkeä toiminta-alueemme on kulttuurivalmennus.

Käytännössä se tarkoittaa Suomesta Unkariin lähetettävien työntekijöiden opastusta ja perehdyttämistä paikalliseen kultuuriin ja käytäntöihin. Toimeksiantajina lukuisat suomalaiset firmat ja kulttuurivalmennusyritykset.