Unkarin historia

Vankkaan Unkarin kulttuurin tietämykseen liittyy vahvasti myös Unkarin historia, erityisesti uusimman ajan historia. Hyvänä osoituksena tästä ovat lukuisissa suomalais-unkarilaisissa tieteellisissä kongresseissa pidetyt esitelmät sekä mm. seuraavat julkaisut:

  • Unkarin historia (Unkari: maa, kansa, historia. SKS 2004, yhdessä Olli Vehviläisen kanssa)
  • Unkarin historiaa käsitteleviä artikkeleita tieteellisissä julkaisusarjoissa Suomessa ja Unkarissa
  • Suomea käsittelevä opas Unkarissa
  • useita artikkeleita mm. Helsingin Sanomissa ja Suomi-Unkari lehdessä